Kathelijne Bonne schrijft en redigeert de meeste teksten. Redenen om deze blog te beginnen: 

Ik ben altijd geboeid geweest door de wisselwerkingen tussen alle domeinen van onze planeet, van de dieptes van de oceaan tot de stratosfeer, van microscopisch leven tot uitgestorven mastodonten en van fijn vulkaanas tot de oeroude gesteenten onder onze voeten. Zij werken allemaal op elkaar in op tijdschalen die uiteenlopen van milliseconden tot onmetelijke eons, tijdens dewelke ministroompjes van chemische energie door zwarte rokers schieten, de tektonische platen op monumentale wijze verschuiven, gesteenten transformeren in vruchtbare bodems, en evoluerende diersoorten de wereld omzwerven. Uiteindelijk baande ook onze eigen soort haar weg door broeierige of ijskoude ecosystemen en vormde gemeenschappen en beschavingen, die het aangezicht van de aarde ingrijpend veranderden. Wat we nu zijn is het resultaat van een wirwar van voortdurende en toevallige veranderingen, evolutie, uitvindingen, aanpassingen, uitsterven en nieuwe kansen, allemaal doordrenkt met hier en daar een flard geluk. Begiftigd met een ongewoon denkvermogen - of het goed genoeg zal zijn om onze toekomst veilig te stellen is een andere vraag -, kunnen we als mens na vier miljard jaar eindelijk terugblikken en de puntjes verbinden. Ik schep er plezier in een paar van die puntjes aan elkaar te knopen. Misschien ben ik daarom met GondwanaTalks begonnen.

Achtergrond: Mijn roots liggen in Gent waar ik geologie en bodemkunde studeerde. Na enkele omzwervingen door Europa en Afrika - voor werk, fun en ontdekking - waarbij ik talen, landschappen, vriendschappen en nieuwe ideeën absorbeerde, belandde ik in een dorp aan de voet van de Sierra de Guadarrama in Spanje. Hier begon GondwanaTalks, maar de passie voor natuur was al aanwezig sinds mijn jeugd.

De artikels zijn gepubliceerd in het Engels, Nederlands en Spaans en een paar in het Italiaans, maar voor het fijnstellen van de Spaanse versie van GondwanaTalks en het verbeteren van de structuur reken ik op Silvia Zuleta Romano, een schrijfster en filosofe uit Argentinië die ook in Spanje woonde maar nu Tokio als thuisbasis heeft. Sommige ideeën voor GondwanaTalks kwamen van Silvia, zoals het artikel over Argentijns rundsvlees, de arboricide in Spanje, en de uitbarsting van de Cumbre Vieja

Ook andere auteurs hebben bijgedragen, zoals Marc Verhaegen die waardevolle informatie verstrekte voor het artikel over de Waterkanthypothese van de menselijke evolutie, Dorothea Eue over de werelden van Narnia en antropogene klimaatverandering, Sam Poppe en collega's over de rusteloze Etna, Dauwe ven der Meer over de langste reconstructie van het zeeniveau ooit, en Roseanne Chambers over de geologie van Machu Picchu. Van Roseanne mocht ik ook een paar artikels van haar eigen blog in het Nederlands en Spaans overnemen, zoals een artikel over lithium, de kristallenparadox en het perfecte rood.  

Vele andere mensen, vooral familieleden en enkele vrienden, hebben vroege versies gelezen en van commentaar voorzien, ideeën aangedragen, fouten uitgezocht, die allemaal hebben bijgedragen tot de best mogelijke definitieve versies van deze artikels. Ondanks de gezamenlijke inspanningen kunnen de artikelen nog steeds fouten bevatten. Daarvoor verwijs ik door naar de disclaimer, waarbij je meteen ook de auteursrechtenverklaring kan lezen.