— Machtige Monumenten —

De mens wil vereeuwigd worden

Waaruit bestaan bouwwerken en kunstschatten uit het verleden?

Monumenten, beeldhouwwerken en kunstvoorwerpen uit de Oudheid en ook latere tijden hebben reizigers, kunstenaars, zwervers, dromers en pelgrims altijd geïnspireerd... 

Maar waaruit bestaan ze? Welke grondstoffen en bouwstenen werden gebruikt? We kunnen ons alleen maar vaag voorstellen hoe in het verleden enorme legers aan werkkrachten werden samengeroepen. Sommigen waren slaven, anderen waren betaald personeel. 

De monumenten werden met menselijke kracht alleen gebouwd. Het duurde jaren, zelfs generaties, om het gebouw af te werken. Voor de bouw moest er ongelooflijk veel gepland, getekend en gerekend worden. Architecten uit de Oudheid namen zonder moderne technieken beslissingen over welke materialen gebruikt moesten worden, hoe die moesten worden aangeleverd en hoe elke stap van het bouwproces in z'n werk ging. Gespecialiseerde ambachtsmensen werkten zorgvuldig aan de kunstschatten, zodat wij er nu van kunnen genieten. 

En dit is slechts een deel van het verhaal. 

Waar zijn de piramides van gemaakt? Of David van Michelangelo? Je zou verschieten van het verhaal dat erachter zit. We zoeken in deze serie naar de oorsprong van de bouwstenen van grote monumenten en kunstvoorwerpen van de Oudheid. De meeste van hen worden gewonnen uit natuurlijke sites in de buurt. Sommige materialen komen van heel ver. 

Klik op de afbeeldingen hieronder om naar artikelen ove rmonumenten en kunstschatten te gaan: